Vragen van onze bestaande klanten (grootschalige bio-telers) en vooral de sterk afnemende beschikbaarheid van arbeidskrachten voor het handmatig verwijderen van onkruid, hebben er toe geleid dat wij ons al enige jaren focussen op de ontwikkeling van onkruid wieden in de rij door middel van robotisering. 

 

In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling en bouw van een prototype dat automatisch onkruid herkent en wiedt. Het ontwikkelde herkenningsalgoritme, wat onkruid van gewas onderscheidt, en een robotarm voorzien van een effectieve verwijderingsmethodiek zijn geïntegreerd op een door ons  ontwikkeld voertuig dat wordt aangedreven door zonne-energie. Het prototype is langdurig en intensief getest in diverse gewassen op de akkers van Poppe Landbouw (Nagele, Flevoland).  


De ontwikkeling, bouw en praktijk-/veldtesten van dit prototype zijn mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van een POP3-subsidie.

 

 

product branding
Top